Apollo 15 Landing Site low-Sun controlled NAC mosaic (B) - Residuals Plot

NAC_ROI_APOLLO15LOB_RESIDUALS - Residuals Plot