Mons Rumker (12) DTM - Digital Terrain Model (32-bit GeoTIFF)

NAC_DTM_RUMKERDOM12 - Digital Terrain Model (32-bit GeoTIFF)

DTM Scale:5.00 m/px Western-most Longitude:300.43
Eastern-most Longitude:301.22 Minimum Latitude:39.14
Maximum Latitude:41.82   
PDS Download: NAC_DTM_RUMKERDOM12.LBL - (3.48 KB)