Mons Rumker DTM - Digital Terrain Model (PDS IMG)

NAC_DTM_RUMKERDOME_E406N3017 - Digital Terrain Model (PDS IMG)

Western-most Longitude:300.13 Eastern-most Longitude:303.34
Maximum Latitude:44.14 Minimum Latitude:36.98
DTM Scale:5.00 m/px   
PDS Download: NAC_DTM_RUMKERDOME_E406N3017.IMG - (2.41 GB)